Software til geodata-beskyttelse...


... eller hent vores whitepaper

Om Bifrost

Bifrost er et stykke software som faciliterer udstilling af geodata, sikkert, adgangsbegrænset og i overensstemmelse med internationale standarder. Bifrost er den eneste løsning på markedet, der gør det nemt at bestemme, hvem der skal have hvilken adgang til dit geodatasæt – og som samtidig logger hvordan informationerne anvendes.
Bifrost løser to, traditionelt store, problemer indenfor geodata løsninger, nemlig at:

Sikre, at kun rette person eller organisation får adgang til netop det udsnit af dit datasæt, som vedkommende har ret til at anvende

Logge og lagre informationer om, hvordan geodata helt præcist er blevet anvendt og af hvem

Løsningen er forankret i 15 års erfaring med at bygge geodata-services baseret på velkendte og udbredte metodikker samt ønsket om at introducere rollebaseret adgangskontrol (RBAC) til distributionen af geodata. Bifrost gør det samtidig nemt at forbinde denne adgangskontrol til et eksisterende bibliotek over brugere i organisationen.

Adgangshåndtering for prædefinerede roller

Bifrost gør det nemt at give brugere finkornet adgang til eksakte dele af et geodatasæt baseret på enkeltbrugerens rolle i en organisation. Det kan f.eks. være at sikre, at medarbejdere i en bestemt kommune kun får adgang til de eksakte dele af tabellen, der er direkte relevante for deres jobfunktion. Ligeledes kan du vælge at give adgang til alle brugere fra en bestemt organisation baseret på organisationens samlede rolle. Du kan endda vælge at maskere dele af datasættet eller at begrænse adgangen til bestemte værdier i en tabel. Det er relevant, hvis eksempelvis CPR-numre, avancedata eller priser kun skal være tilgængelige for helt specifikke brugere.

Adgang til eksterne brugere

Bifrost kommer også i spil, når du vil give brugere uden for en specifik organisation – eller et prædefineret brugerregister – adgang til hele dit geodata-sæt eller dele af det. Det er f.eks. relevant, hvis din service er af kommerciel karaktér, hvor data i princippet udstilles bredt, men hvor kun betalende kunder skal have adgang.

Læs FAQ eller se vores tutorials hvis du vil vide mere..

Whitepaper

I NorthTech har vi produceret et whitepaper med titlen: “Moderne geodatasikkerhed og betydningen af GDPR”, som nu er tilgængelig her.

Som udgangspunkt behandles datasikkerheden i forbindelse med geodata-distribution, samt hvilke udfordringer det kan give når der skal leves op til kravene i forbindelse med den nye persondataforordning.

Tutorials

Her er en lille introduktion til de grundlæggende koncepter og features i Bifrost:

Se hvordan man bruger Bifrost i praksis på denne playlist, hvor hver video gennemgår et brugsscenarie:

Videoerne kan også ses på vores youtube kanal:   GEOteamwork®

Screenshots

Se skærmbilleder af Bifrost som viser hvordan forskellige opgaver løses i brugergrænsefladen.

GEOteamwork

GEOteamwork® er et koncept i NorthTech, hvor vi har samlet vore erfaringer inden for de særlige specialer, der knytter sig til behandling og distribution af geodata. Vi har stor erfaring med at integrere enterprise-IT og geodata. Vi bygger bl.a. vores arbejde på tæt kendskab til de juridiske og tekniske aspekter af INSPIRE-programmet, der blev skudt i gang af EU-Kommissionen i 2001. Indsatsen har siden spillet en afgørende rolle i arbejdet med at sætte international fokus på betydningen af fælles standarder for distribution og udveksling af geodata i EU. Desuden har INSPIRE – i samspil med stadig mere åbne dataformater, OGC-standarder og frikøb af offentlige geodata – ansporet mange til at arbejde med geodata i hidtil uset omfang. Hvilket i sig selv har affødt en stigende efterspørgsel på løsninger og platforme, der gør det nemt at få hostet, arbejdet med eller udstillet geodata i den form, der passer til de specifikke behov.


Vores viden om standarder og samarbejde med en række myndigheder giver os det kompetencemæssige og organisatoriske grundlag for at konstruere netop de byggesten, som mangler i de eksisterende geodata-platforme. Det gør det muligt for vores kunder at honorere forpligtelser overfor INSPIRE/OGC samt leve op til egne forretningsstrategiske behov og servicemål.

GeoHints

Geo-hints er et produkt der er målrettet udviklere af IT-systemer som bruger geodata. Geo-hints er et online værktøj som gør det nemt at skabe korrekt geografisk data til test eller produktion. Geo-hints hjælper til at give koordinater forbundet med en bestemt placering eller figur, og gør det nemt på et øjeblik at transformere til lige den projektion som ønskes.

Transformation på et øjeblik

Kontakt os

NorthTech ApS
Nørregade 28D, 4. th.
1165 København K
Danmark
CVR 10 12 13 61
kontakt@northtech.dk

Jon Gregor Hemmingsen
Direktør
+45 40 19 09 73
jon@northtech.dk

Jes Wulfsberg Nielsen
Teknisk ekspert
+45 22 82 28 28
jes@northtech.dk

Julian Hollingbery
Geospatial ekspert
+45 61 66 44 75
julian@northtech.dk